Start Uchwały
Uchwały Zgromadzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 maja 2013 07:26
 1. Uchwała nr IV/22/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 2. Uchwała nr IV/21/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz
 3. Uchwała nr IV/20/2015 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - pobierz
 4. Uchwała nr IV/19/2015/ - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 5. Uchwała nr IV/18/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 6. Uchwała nr III/17/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 7. Uchwała nr III/16/2015 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz 
 8. Uchwała nr III/15/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 9. Uchwała nr III/14/2015 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 10. Uchwała nr III/13/2015 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 11. Uchwała nr III/12/2015 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 12. Uchwała nr III/11/2015 - w sprawie postanowienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 13. Uchwała nr II/10/2015 - w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 14. Uchwała nr II/9/2015 - w sprawie systemu ochrony zasobów majątkowych w Biurze Związku Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 15. Uchwała nr II/8/2015 - w sprawie misji Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 16. Uchwała nr II/7/2015 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 17. Uchwała nr I/6/2014 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 18. Uchwała nr I/5/2014 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 19. Uchwała nr I/4/2014 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 20. Uchwała nr I/3/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 21. Uchwała nr I/2/2014 - w sprawie wyboru wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 22. Uchwała nr I/1/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz


 23. Uchwała nr XIV/46/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 24. Uchwała nr XVII/45/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za 2013 rok pobierz

 25. Uchwała nr XIII/44/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 26. Uchwała nr XIII/43/2014 - w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2014 pobierz

 27. Uchwała nr XII/42/2014 - w sprawie ustalenia wysokości, terminu i trybu wnoszenia składek w roku 2014 przez uczestników Związku pobierz

 28. Uchwała nr XII/40/2014 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2013 pobierz

 29. Uchwała nr XII/39/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz

 30. Uchwała nr XII/38/2014 - zmieniające uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 31. Uchwała nr XI/37/2014 - w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 32. Uchwała nr XI/36/2014 - zmieniajaća uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłąt za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie opłąty za pojemnik o okrśłonej pojemnośći pobierz

 33. Uchwała nr X/35/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 34. Uchwała nr X/34/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz

 35. Uchwała nr X/33/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz
 36. Uchwałą nr X/32/2013 - w sprawie uchwalenie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2014 rok pobierz
 37. Uchwała nr IX/31/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 38. Uchwała nr IX/30/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwośći i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odwadami komunalnymi pobierz
 39. Uchwała nr IX/29/2013 - zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu i utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 40. Uchwała nr VII/28/2013 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finasnowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 41. Uchwała nr VII/27/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 42. Uchwała nr VII/26/2013 w sprawie zmiany uchwały VI/10/2013 roku dotyczącej powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunanego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 43. Uchwała nr VI/25/2013 - w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu Związku pobierz
 44. Uchwała nr VI/24/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 45. Uchwała nr VI/23/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 46. Uchwała nr V/22/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz
 47. Uchwała nr V/21/2013 - w prawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 48. Uchwała nr IV/20/2013 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 49. Uchwała nr IV/19/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 50. Uchwała nr IV/18/2013 - w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku pobierz
 51. Uchwała nr III/17/2013 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 52. Uchwała nr III/16/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 53. Uchwała nr III/15/2013 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności - pobierz
 54. Uchwała nr III/14/2013 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości: do pobrania tutaj
 55. Uchwała nr III/13/2013 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 56. Uchwała nr III/12/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 57. Uchwała nr III/11/2013 - w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - pobierz
 58. Uchwała nr III/10/2013 - w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory - pobierz
 59. Uchwała nr I/6/2013 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 60. Uchwała nr I/5/2013 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 61. Uchwała nr I/4/2013 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 62. Uchwała nr I/3/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 63. Uchwała nr I/2/2013 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 64. Uchwała nr I/1/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz			
Poprawiony: środa, 01 lipca 2015 13:06
 
Copyright © 2017 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Ulotka o segregacji

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj49
mod_vvisit_counterWczoraj100
mod_vvisit_counterBieżący tydzień374
mod_vvisit_counterMiniony tydzień911
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc3423
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc6919
mod_vvisit_counterŁącznie194632

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
22 Listopada 2017
Imieniny obchodzą
Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła
Do końca roku zostało 40 dni.
Zodiak: Skorpion