Ogłoszenie dot. podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych z PUKiM Wąbrzeźno Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 kwietnia 2013 11:32

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie będąc stroną zarejestrowaną w Spółce umów cywilnoprawnych na odbiór odpadów komunalnych z właścicielami nieruchomości (nie dotyczy umów z właścicielami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) terenów zamieszkałych Gmin: Powiatu Wąbrzeskiego, Radzyń Chełmiński, Gruta, Jabłonowo Pomorskie, Stolno, Lisewo, Bobrowo, Zbiczno, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin 

oraz Golub - Dobrzyń postanawia i podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Burmistrzów oraz Wójtów wymienionych Gmin, mając na względzie treść zapisów obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 5 Kodeksu Cywilnego, że rozwiązuje każdą umowę, obowiązującą strony, na dzień rzeczywistego przejęcia przez poszczególne gminy odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi i faktycznych działań związanych z realizacją przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu - odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów.


Poprawiony: piątek, 19 kwietnia 2013 07:46