Start
Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 listopada 2018 16:48

Poniżej harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok.

Gmina Stolno
Gmina Chełmno
Gmina Kijewo Królewskie
Gmina Papowo Biskupie
Gmina Unisław

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 czerwca 2018 14:29

Informujemy, iż od dnia 28.05.2018 roku w Biurze Związku można dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej. 

Poprawiony: niedziela, 03 czerwca 2018 14:30
 
Okólniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 kwietnia 2018 09:27
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego informuje, iż objazdowe zbiórki odpadów będą odbywały się zgodnie z poniższymi harmonogramami dla poszczególnych gmin:
- Gmina Kijewo Królewski
- Gmina Papowo Biskupie
- Gmina Unisław
- Gmina Chełmno
- Gmina Stolno 
Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2018 12:22
 
Uchwały Zgromadzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 maja 2013 07:26
1. UCHWAŁA NR XIV/43/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody i ustalenia wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych oraz postanowienia o zaniechaniu odbioru odpadów
komunalnych z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych. - pobierz
2. UCHWAŁA NR XII/40/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - pobierz
3. UCHWAŁA NR XI/37/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszkałymi oraz postanowienia
o zaniechaniu odbioru odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości
niezamieszkałych - pobierz
4. UCHWAŁA NR XI/36/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - pobierz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. UCHWAŁA Nr IX/30/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz
2. UCHWAŁA NR IX/28/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
3. UCHWAŁA NR IX/29/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
_________________________________________________________________________________________________________________________
1. Uchwała nr XXII/69/2018 - w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
2. Uchwała nr XXII/68/2018 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego  - pobierz

1. Uchwała nr XX/63/2017 - w sprawie sprostowania terminu, częstotliwości

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   pobierz

2. Uchwała nr XX/62/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz

3. Uchwała nr XIX/61/2017 - zmieniajaca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości  pobierz

4. Uchwała nr XIX/60/2017 - w sprawie ustalenia wysoości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek

opłaty za pojemnik o określonej pojemności  pobierz


 1. Uchwała nr XII/45/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory  pobierz



 2. Uchwała nr VIII/31/2015 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomośći   pobierz

 3. Uchwała nr VIII/30/2015 - zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego   pobierz

 4. Uchwała nr VII/29/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty zapojemnik o określonej pojemności  pobierz

 5. Uchwała nr IV/22/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz

 6. Uchwała nr IV/21/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz
 7. Uchwała nr IV/20/2015 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - pobierz
 8. Uchwała nr IV/19/2015/ - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 9. Uchwała nr IV/18/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 10. Uchwała nr III/17/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 11. Uchwała nr III/16/2015 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 12. Uchwała nr III/15/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 13. Uchwała nr III/14/2015 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 14. Uchwała nr III/13/2015 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 15. Uchwała nr III/12/2015 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 16. Uchwała nr III/11/2015 - w sprawie postanowienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 17. Uchwała nr II/10/2015 - w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 18. Uchwała nr II/9/2015 - w sprawie systemu ochrony zasobów majątkowych w Biurze Związku Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 19. Uchwała nr II/8/2015 - w sprawie misji Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 20. Uchwała nr II/7/2015 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 21. Uchwała nr I/6/2014 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 22. Uchwała nr I/5/2014 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 23. Uchwała nr I/4/2014 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 24. Uchwała nr I/3/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 25. Uchwała nr I/2/2014 - w sprawie wyboru wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 26. Uchwała nr I/1/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz


 27. Uchwała nr XIV/46/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 28. Uchwała nr XVII/45/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za 2013 rok pobierz

 29. Uchwała nr XIII/44/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 30. Uchwała nr XIII/43/2014 - w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2014 pobierz

 31. Uchwała nr XII/42/2014 - w sprawie ustalenia wysokości, terminu i trybu wnoszenia składek w roku 2014 przez uczestników Związku pobierz

 32. Uchwała nr XII/40/2014 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2013 pobierz

 33. Uchwała nr XII/39/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz

 34. Uchwała nr XII/38/2014 - zmieniające uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 35. Uchwała nr XI/37/2014 - w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 36. Uchwała nr XI/36/2014 - zmieniajaća uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłąt za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie opłąty za pojemnik o okrśłonej pojemnośći pobierz

 37. Uchwała nr X/35/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 38. Uchwała nr X/34/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz

 39. Uchwała nr X/33/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz
 40. Uchwałą nr X/32/2013 - w sprawie uchwalenie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2014 rok pobierz
 41. Uchwała nr IX/31/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 42. Uchwała nr IX/30/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwośći i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odwadami komunalnymi pobierz
 43. Uchwała nr IX/29/2013 - zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu i utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 44. Uchwała nr VII/28/2013 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finasnowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 45. Uchwała nr VII/27/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 46. Uchwała nr VII/26/2013 w sprawie zmiany uchwały VI/10/2013 roku dotyczącej powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunanego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 47. Uchwała nr VI/25/2013 - w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu Związku pobierz
 48. Uchwała nr VI/24/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 49. Uchwała nr VI/23/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 50. Uchwała nr V/22/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz
 51. Uchwała nr V/21/2013 - w prawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 52. Uchwała nr IV/20/2013 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 53. Uchwała nr IV/19/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 54. Uchwała nr IV/18/2013 - w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku pobierz
 55. Uchwała nr III/17/2013 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 56. Uchwała nr III/16/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 57. Uchwała nr III/15/2013 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności - pobierz
 58. Uchwała nr III/14/2013 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości: do pobrania tutaj
 59. Uchwała nr III/13/2013 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 60. Uchwała nr III/12/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 61. Uchwała nr III/11/2013 - w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - pobierz
 62. Uchwała nr III/10/2013 - w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory - pobierz
 63. Uchwała nr I/6/2013 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 64. Uchwała nr I/5/2013 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 65. Uchwała nr I/4/2013 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 66. Uchwała nr I/3/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 67. Uchwała nr I/2/2013 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 68. Uchwała nr I/1/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz

Poprawiony: środa, 30 grudnia 2020 14:38
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 20
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Ulotka o segregacji

ePUAP

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj59
mod_vvisit_counterWczoraj122
mod_vvisit_counterBieżący tydzień59
mod_vvisit_counterMiniony tydzień1299
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc5134
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc8524
mod_vvisit_counterŁącznie445569

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba