Start
Okólniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 kwietnia 2018 09:27
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego informuje, iż objazdowe zbiórki odpadów będą odbywały się zgodnie z poniższymi harmonogramami dla poszczególnych gmin:
- Gmina Kijewo Królewski
- Gmina Papowo Biskupie
- Gmina Unisław
- Gmina Chełmno
- Gmina Stolno 
Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2018 12:22
 
Uchwały Zgromadzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 maja 2013 07:26
 1. Uchwała nr XXII/69/2018 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 2. Uchwała nr XXII/68/2018 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  - pobierz

 1. Uchwała nr XX/63/2017 - w sprawie sprostowania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   pobierz

 2. Uchwała nr XX/62/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz

 3. Uchwała nr XIX/61/2017 - zmieniajaca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  pobierz

 4. Uchwała nr XIX/60/2017 - w sprawie ustalenia wysoości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności  pobierz


 5. Uchwała nr XII/45/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory  pobierz 6. Uchwała nr VIII/31/2015 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomośći   pobierz

 7. Uchwała nr VIII/30/2015 - zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego   pobierz

 8. Uchwała nr VII/29/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty zapojemnik o określonej pojemności  pobierz

 9. Uchwała nr IV/22/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz

 10. Uchwała nr IV/21/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz
 11. Uchwała nr IV/20/2015 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - pobierz
 12. Uchwała nr IV/19/2015/ - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 13. Uchwała nr IV/18/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 14. Uchwała nr III/17/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 15. Uchwała nr III/16/2015 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz 
 16. Uchwała nr III/15/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 17. Uchwała nr III/14/2015 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 18. Uchwała nr III/13/2015 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 19. Uchwała nr III/12/2015 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 20. Uchwała nr III/11/2015 - w sprawie postanowienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 21. Uchwała nr II/10/2015 - w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 22. Uchwała nr II/9/2015 - w sprawie systemu ochrony zasobów majątkowych w Biurze Związku Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 23. Uchwała nr II/8/2015 - w sprawie misji Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 24. Uchwała nr II/7/2015 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 25. Uchwała nr I/6/2014 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 26. Uchwała nr I/5/2014 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 27. Uchwała nr I/4/2014 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 28. Uchwała nr I/3/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 29. Uchwała nr I/2/2014 - w sprawie wyboru wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 30. Uchwała nr I/1/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz


 31. Uchwała nr XIV/46/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 32. Uchwała nr XVII/45/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za 2013 rok pobierz

 33. Uchwała nr XIII/44/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 34. Uchwała nr XIII/43/2014 - w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2014 pobierz

 35. Uchwała nr XII/42/2014 - w sprawie ustalenia wysokości, terminu i trybu wnoszenia składek w roku 2014 przez uczestników Związku pobierz

 36. Uchwała nr XII/40/2014 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2013 pobierz

 37. Uchwała nr XII/39/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz

 38. Uchwała nr XII/38/2014 - zmieniające uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 39. Uchwała nr XI/37/2014 - w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 40. Uchwała nr XI/36/2014 - zmieniajaća uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłąt za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie opłąty za pojemnik o okrśłonej pojemnośći pobierz

 41. Uchwała nr X/35/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 42. Uchwała nr X/34/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz

 43. Uchwała nr X/33/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz
 44. Uchwałą nr X/32/2013 - w sprawie uchwalenie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2014 rok pobierz
 45. Uchwała nr IX/31/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 46. Uchwała nr IX/30/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwośći i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odwadami komunalnymi pobierz
 47. Uchwała nr IX/29/2013 - zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu i utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 48. Uchwała nr VII/28/2013 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finasnowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 49. Uchwała nr VII/27/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 50. Uchwała nr VII/26/2013 w sprawie zmiany uchwały VI/10/2013 roku dotyczącej powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunanego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 51. Uchwała nr VI/25/2013 - w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu Związku pobierz
 52. Uchwała nr VI/24/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 53. Uchwała nr VI/23/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 54. Uchwała nr V/22/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz
 55. Uchwała nr V/21/2013 - w prawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 56. Uchwała nr IV/20/2013 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 57. Uchwała nr IV/19/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 58. Uchwała nr IV/18/2013 - w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku pobierz
 59. Uchwała nr III/17/2013 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 60. Uchwała nr III/16/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 61. Uchwała nr III/15/2013 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności - pobierz
 62. Uchwała nr III/14/2013 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości: do pobrania tutaj
 63. Uchwała nr III/13/2013 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 64. Uchwała nr III/12/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 65. Uchwała nr III/11/2013 - w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - pobierz
 66. Uchwała nr III/10/2013 - w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory - pobierz
 67. Uchwała nr I/6/2013 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 68. Uchwała nr I/5/2013 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 69. Uchwała nr I/4/2013 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 70. Uchwała nr I/3/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 71. Uchwała nr I/2/2013 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 72. Uchwała nr I/1/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz

Poprawiony: poniedziałek, 12 lutego 2018 17:20
 
UWAGA!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 października 2017 05:52

Informujemy, iż od 1 października zmianie ulegają opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Nowy cennik opłat
 

 
Informacja dotycząca zbiórek objazdowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 sierpnia 2017 10:40
Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego dotyczącą organizacji  zbiórek objazdowych, informujemy że druga zbiórka objazdowa przewidziana w okresie wrzesień / październik 2017 r. nie odbędzie się.
Informacje o terminach przyszłorocznych zbiórek objazdowych zostaną podane na początku roku 2018.
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 15
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Ulotka o segregacji

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj11
mod_vvisit_counterWczoraj123
mod_vvisit_counterBieżący tydzień570
mod_vvisit_counterMiniony tydzień617
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc1771
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc3699
mod_vvisit_counterŁącznie311959

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Piątek
18 Października 2019
Dzień Pracownika Służby Zdrowia
Imieniny obchodzą
Julian, Łukasz, René
Do końca roku zostało 75 dni.
Zodiak: Waga